Homepage Конспект уроку прикметник в 3 клас


Конспект уроку прикметник в 3 клас


Багатобарвний, різноколірний, барвистий, кольористий; багатий, розкішний, грошовитий; байдужні, холодний, нечулий, апатичний. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому, розмовному, науковому без уживання термінів. Дібрати слова близькі за значенням: Дібрати слова протилежні за значенням: Віхола, гуркіт, гвинтівка, делікатний, радо, охоче, нагорода. Д А Т И І А Т И Є А Т И С А Т И Л А Т И О А Т И В А Т И О А Т И Відповіді: дихати, іржати, єднати, сипати, лежати, обрати, вижати, ойкати. Практична робота Розподіліть іменники на дві колонки: конкретні чи абстрактні назви. Окремі абстрактні спільнокореневі іменники можуть виражати поняття одиничності - множинності, але не становлять співвідносних граматичних форм однини і множини: радість - радощі, хитрість - хитрощі. На уроках мови так само, як читання, слова, що потребують пояснення, необхідно заздалегідь записувати на дошці або таблиці, поставивши наголос, прочитати та пояснити й пропонувати прочитати їх хором. Однак в останні десятиліття робиться спроба упорядкувати їх і осмислити в світлі нових завдань, які стоять перед школою. Жити — життя, дру- жити — дружба, допомагати — допомога, захищати — захист, розуміти — розум, жартувати — жарт — Позначте в цих словах корінь. ДОБРА БЕРІЗКА Стоїть на узліссі гарна береза. Дівчина, балерина, вовк, птах, мавка, бабуся. Займенникові особові я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони , присвійні мій, моя, моє; твій, твоя, твоє тощо та вказівні той, та, те, цей, ця, це. За умовами гри у новоутворених словах одна буква може зустрічатися стільки разів, скільки вона зустрічається у вихідному слові. Лінгвістичне дослідження Із вправи 200 стор. На основі аналізу наукових джерел із теми дослідження розкрити сутність понять: "активний словник", "збагачення активного словника", "дидактична гра" та тих граматичних морфологічних понять, які вивчають учні 4 класу. Не задумавсь, звідкіль оті у нашій мові злитки золоті? Граматичний рід є однією з найістотніших категорій, яка разом іншими категоріями є засобом вираження предметності й виявляє морфологічну природу іменника. Робота над вивченням лексичного матеріалу в початкових класах має велике загальноосвітнє значення. Яскравим прикладом ігрової позиції вчителя є діяльність А. Такі слова пояснює вчитель або доручає кільком учням подивитися в тлумачний словник і на наступному уроці розповісти про це. Зайцева Марія 9 9 Достатній 5. Оволодіння лексичним багатством мови неможливе без вивчення її синонімічних й антонімічних засобів. Повторення знань та закріплення граматичних умінь: побудова словосполучень і речень з дієсловами в різних особових формах теперішнього і майбутнього часу. У яких випадках не зі словами пишенься разом? Творення дієслів за допомогою префіксів.


За помилку знімається 2 бали.


Найважливішими для опанування мови згідно з цією концепцією є такі положення: теорія навчальних методів покликана передбачати не лише процес пізнання, а й розвиток творчих здібностей учнів; в основу типології методів має бути покладений спосіб пізнавальної діяльності школярів; між окремими методами немає різкої межі. Суб'єктом дії може бути той, хто говорить, співбесідник або особа, яка не бере участі в розмові, або предмет. Запишіть його до зошита. Класоводом цього класу є учитель ІІ категорії Алфєїва Альбіна Петрівна, стаж роботи вчителем початкових класів складає 18 років. Обладнання : пейзаж, первоцвіти, перфокартки, картки з завданням, тексти Мета. Словотворча робота не повинна завершуватись творенням окремих слів. Пояснення значення слова шляхом використання контексту здійснюється за допомогою різних прийомів: самостійне пояснення значення слова. Робота за вправою 239 с. Виконує роль означе-ння і не має поясню-вальних слів. Наприклад, на сторінки 54 у вправі 116 є слово вежа: прочитати словосполучення, правильно вимовляючи приголосні звуки, позначені звуками ж, ш, ц.

Related queries:
-> поинт бланк тайланд
Усе це вносить певну специфіку в методику навчання.
-> как научиться клво танцевать парням видеоуроки
Розглянемо ці положення на прикладах.
-> бланки договора купли продаже
Лінгводидактичною основою організації роботи над формуванням словникового запасу учнів є лексикологія розділ науки про мову, що вивчає словникову систему.
-> euro 2012 сочинени е
» Робота в групах 1-ша група записує назви міст; 2-га група — назви рік; 3-тя група — імена хлопчиків; 4-та група — імена дівчаток.
-> бесплатно презентации для начальной школы астафьев стрижонок скрип
Хто має розум, той не їде зимою возом.
->SitemapКонспект уроку прикметник в 3 клас:

Rating: 97 / 100

Overall: 75 Rates