Home Законспектувати закон про мови урср 1989 р


Законспектувати закон про мови урср 1989 р


Письмовий документ протокол, обвинувальний висновок тощо стає матеріальним втіленням результатів фахової діяльності правоохоронця. Мова роботи, діловодства і документації В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова. Фактично, проголошуючи статус української мови як державної в Україні ст. Інтерференця-взаємодія мовних систем при двомовності. Так, гстів державних адміністрацій часто називають губернаторами, мерами, що суперечить не тільки законам мови, а й чинному законодавству. Мова виховання та одержання освіти Вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян Української РСР. Мова прокурорського нагляду Акти прокурорського нагляду в Українській РСР складаються українською мовою. Українська РСР забезпечує вільне користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР. Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків. Дібрати до них українські синоні­ми: кримінальний, електорат, превентивний, криміногенний, цивільний, апеляція, симптом, ексклюзивний, конфіскація, стимул, прецедент, інцидент, пріоритет. З метою широкого ознайомлення громадян республіки з досягненнями культури інших народів СРСР, а також світової культури Українська РСР забезпечує переклади українською мовою та іншими національними мовами і видання художньої, політичної, наукової і іншої літератури, а також переклади українською мовою і публічну демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних творів. При розгляді в судах кримінальних і цивільних справ особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства, забезпечується право ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача, право виступати в суді рідною мовою. Мова оголошень і повідомлень Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами і т. Якщо особа, що притягається до адміністративної відповідальності, не володіє мовою, якою здійснюється провадження, вона може виступати рідною мовою і користуватись допомогою перекладача. Політика насильницької полонізації та окатоличення українців, що проводилася у наших землях після укладання в Любліні унії Литви та Польщі 1569 р. У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою. СПРИЯННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКОВІ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Стаття 40. Ця політика стала однією з основних причин національно-визвольного руху під проводом Богдана Хмельницького і приєднання Лівобережної України до Росії 1654 р. Мова у сфері науки В Українській РСР результати науково-дослідних робіт оформляються українською або російською мовою. Назва Закон України «Про мови» Дата 23. За бажанням громадянина таке рішення може бути видане йому в перекладі російською мовою. Значною частиною населенню українська мова почала сприйматися як провінційна, «селянська», нерозвинена і взагалі не престижна, що створювало небезпеку втрати народом основної національної ідентифікаційної ознаки і ставило під загрозу збереження його культурних та історичних цінностей і здобуття державної незалежності. З'ясувати значення поданих слів, утворити з ними словосполучення: суспільний, громадський, громадянський; справжній, дійсний, чинний, діючий; вилу­чення, виняток, виключення; наглядати, доглядати, стежити, спостерігати; погроза, загроза; підозрілий, підозрюваний, підозріливий; підслідний, пщслідчий, піддослідний; пересічній, пересічений; ощадливий, ощадний; приховувати, переховувати. До початку 1780-х років національна мова функціома латинською, використовувалася як державна в Молдовському князівстві й у Польщі. Картографічні видання, призначені для використання в Українській РСР, готуються і публікуються українською мовою. Порядок вивчення української мови особами, які прибули з інших союзних республік, або їх звільнення від її вивчення визначається Міністерством народної освіти Української РСР. Російська мова, що у своєму розвитку не зазнавала утисків та обмежень, і дотепер сприймається певною частиною суспільства як більш зручна для вирішення професійних, наукових, технічних і громадсько-політичних проблем. Мова арбітражного провадження Арбітражне провадження у справах з участю сторін, які знаходяться на території Української РСР, здійснюється українською мовою. Документація про вибори народних депутатів СРСР подається до Центральної виборчої комісії російською мовою.


Цитировании и использование любых материалов, размещенных на сайте www.


В періодичних наукових виданнях, які публікуються російською або іншою мовою, виклад основних положень наукових результатів подається українською мовою. І це цілком природно, адже саме на конкретній території, саме за неповторних умов трагічної і водночас героїчної історії' кожного окремого народу виникла, розвивалась і тільки тут може зберегтися для подальших поколінь нацюнальна мова, культура і сама нація. Перекласта з російська наведені слова: общвство, обший, исключение, подписка, отношения, билет, тираж, считать, собрание, повестка, прием, вьсажение, заключение, заместитель, лицо, взгляд. Після скасування залишків національної автономії українська мова в Російській імперії зазнавала невпинних переслідувань і заборон Валуєвський циркуляр 1863 р. Охорона фондів і пам'яток мови Українська РСР забезпечує примноження і фондів і пам'яток української мови, інших національних мов в науково-дослідних установах, архівах, бібліотеках, музеях, а також їхню охорону та використання. Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності. Арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що знаходиться на території іншої союзної республіки, здійснюється російською мовою. В роботі державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших національностей міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункті, їх сукупність , можуть використовуватись поряд з українською і їхні національні мови. Складні випадки правопису та слововживання. Фактично, проголошуючи статус української мови як державної в Україні ст.

You may look:
-> презентация влияние плавание слабовидящие
І це цілком природно, адже саме на конкретній території, саме за неповторних умов трагічної і водночас героїчної історії' кожного окремого народу виникла, розвивалась і тільки тут може зберегтися для подальших поколінь нацюнальна мова, культура і сама нація.
-> бланк заявки на диний податок з 1 01 2012р
Їхні імена передаються з національної мови українською мовою у транскрипції.
-> видео уроки по географии 7 класс природные зоны северная америка
Для корректного отображения страниц сайта рекомендуем установить один из более современных браузеров.
-> конспект уроку з н мецько мови 8 клас за басай
В цих навчальних закладах можуть створюватись групи і з російською мовою навчання для громадян Української РСР, які поряд з українською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і національну мову, для громадян з інших союзних республік та іноземних громадян, а також у випадках, визначених відповідними органами державного управління.
-> конспект по изо тема весна птицы прилетели
Ця політика стала однією з основних причин національно-визвольного руху під проводом Богдана Хмельницького і приєднання Лівобережної України до Росії 1654 р.
->SitemapЗаконспектувати закон про мови урср 1989 р:

Rating: 86 / 100

Overall: 72 Rates