Home План конспект уроку риторичн вимоги до мовця м дж оратора профес йний м дж


План конспект уроку риторичн вимоги до мовця м дж оратора профес йний м дж


Промова — це публічний виступ, метою якого є висвітлення певної інформації та вплив на волю, почуття, розум слухачів логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та аргументованістю мовця. Гонористість —- найбільша перешкода істинному красномовству К. Доберіть до слова «риторика» синоніми. Цицерон з цього приводу зауважував: «Промова повинна розцвітати й розгортатися на основі повного знання предмета; коли ж за нею не стоїть зміст, засвоєний та пізнаний оратором, то словесне її вираження уявляється пустою дитячою балаканиною». Допишіть відповідне закінчення промови. У риториці на першому місці за важливістю є зміст письмового тексту чи промови з певної теми, який може забезпечити лише добре обізнана людина. Які вимоги ставляться до промови? Тому ораторові, щоб забезпечити ці ознаки тексту промови, необхідно мати широкий кругозір, добру фахову підготовку, тобто, з одного боку, знати трохи про все, а з другого — все про дещо. Джерело красномовства у серці Дж. Як слід вивчати історію? Попрацюйте з джерелами інформації з використанням різних видів запису дібраного матеріалу для виступу докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план. Вид уроку: урок — риторичний практикум. Славою служить місту сміливість, тілу — краса, духу — розумність, мовленню — правильність; усе протилежне цьому — лише безславність. Говори з переконанням — слова і вплив на слухачів прийдуть самі собою Й. Яку державу по праву називають батьківщиною риторики? Кожний виступ складається з трьох основних частин: початку вступу , основної частини і закінчення висновків. Поміркуйте і висловите власні думки, відповідаючи на запитання. Подібно до того, як із ліків різні по-різному виводять соки з тіла й одні припиняють хвороби, інші ж — життя — так само й промови: одні засмучують, інші захоплюють, цих лякають, а іншим, хто слухає їх, вони хоробрість навіюють. Потім коротко охарактеризувати зміст, завдання промови, а також часткові питання, на яких оратор передбачає зупинитися. Сьогодні в ораторській діяльності виділяють три основних етапи: докомунікативний, комунікативний і посткомунікативний. У процесі вибору теми і визначення мети відомий ритор П. Найвидатніший із моїх учителів. Це збагатить ваш духовний світ, полегшить пошук матеріалу для виступу. До найцікавіших форм викладу належить розповідь; найменш цікавим з-поміж інших типів мовлення є опис, рівень інтересу до роздуму залежить від актуальності порушеної проблеми, глибини, переконливості аргументації висунутих тез, доступності самого викладу. Як слід вивчати мову? Систематизація матеріалу план, тези, тематичні слова , створення тексту вибір мовних засобів 5. Сформулюйте за афоризмами тему й мету уроку. Готуючись до виступу, необхідно точно визначити тему і мету його, дібрати відповідний цікавий заголовок, дізнатися про склад, кількість, вік, фах слухачів, рівень їхньої обізнаності з темою. Уся сила оратора — в умінні підкорити собі слухача За Л.


Грабовський ; «Віра в себе — таїна життєвих успіхів» Л.


Остап Вишня — людина та митець. На захист народної пісні. Після цього найголовніше — дібрати матеріал, що стосується обраної теми, осмислити його, вилучити зайве, впорядкувати, логічно вибудувати, виділивши композиційні частини, відшліфувати стиль, запам'ятати текст виступу і на завершення спочатку подумки, а потім і вголос проговорити, узгоджуючи з відведеним на виступ часом За І. Найвидатніший із моїх учителів. У риториці на першому місці за важливістю є зміст письмового тексту чи промови з певної теми, який може забезпечити лише добре обізнана людина. Щоб ваш виступ був переконливим, його бажано побудувати за всіма правилами риторичної науки. Оцінювання аудиторії віковий склад, освітній рівень, соціальний статус й обстановки Відповіді на запитання, ведення полеміки 3. Користуючись сучасними інформаційними джерелами словниками, довідниками, енциклопедіями, інтернет , підготувати реферат або мультимедійну презентацію про види ораторського мистецтва за метою висловлювання. Перш ніж почнеш говорити, дай час дозріти думці під твоїм язиком Піфагор. Добір матеріалу виписки, цитати 4. Тому ораторові, щоб забезпечити ці ознаки тексту промови, необхідно мати широкий кругозір, добру фахову підготовку, тобто, з одного боку, знати трохи про все, а з другого — все про дещо.

You may look:
-> презентация по геометрии тема теорема чевы
Продовжте визначення: «Риторика — це наука...
-> конфликты модель разрешения конфликтов конспект
Необхідне якнайсерйозніше ставлення до цієї проблеми як батьків, так і самих молодих людей...
-> сочинения на тему маленьких трагедий пушкина
Інформація може упорядковуватися різними способами: 1 у хронологічній послідовності, коли потрібно викласти події чи схарактеризувати певний процес роботи; 2 у формі опису певного предмета, явища, пояснення його будови, функцій, істотних ознак тощо; 3 шляхом переліку основних пунктів, характеристик, прикладів застосування, переваг; 4 шляхом викладу певних тез, їх аргументації.
-> бесплатно драйвера на принтер hp laserjet m1212nf
Виклад змісту основної частини слід здійснювати за принципом від простого до складного, стежачи, щоб, з одного боку, усе, що говориться, було зрозуміле слухачам, а з іншого, щоб не було банальним, усім відомим.
-> титаник на фортепиано видео уроки
Оцінювання аудиторії віковий склад, освітній рівень, соціальний статус й обстановки Відповіді на запитання, ведення полеміки 3.
->SitemapПлан конспект уроку риторичн вимоги до мовця м дж оратора профес йний м дж:

Rating: 91 / 100

Overall: 58 Rates